Κυριακή, 18 Μαρτίου 2012

Στο τρέχον τεύχος του CurrBR / In the current issue of CurrBR

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Currents in Biblical Research 10:2 (2012) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

Charles Trimm, "Recent Research on Warfare in the Old Testament", 171-216
Στην εισαγωγή στην αγγλική μετάφραση του έργου του Gerhard von Rad, Holy War in Ancient Israel, ο Ollenburger (1991) έκανε μία επισκόπηση των σημαντικότερων μελετών στο θέμα του πολέμου, οι οποίες κυκλοφόρησαν γύρω στα 1990. Στο παρόν άρθρο ο συγγραφέας παρουσιάζει ένα ενημερωμένο κατάλογο μελετών σχετικά με το θέμα του πολέμου στην Π.Δ., οι οποίες καλύπτουν το διάστημα 1990-2010 και συζητά ζητήματα, όπως την ιστορικότητα, γενικότερες ιστορίες πολέμου και την πολυμορφία στον πόλεμο. Επιπλέον, το άρθρο διευρύνει την έρευνα του Ollenburger παρουσιάζει κι άλλες μελέτες που πραγματεύονται άλλα θέματα που συνδέονται με το θέμα του πολέμου (herem, ο πόλεμος στους Ψαλμούς και στα βιβλία των Χρονικών, στρατιωτική ιστορία και ηθική) καθώς και με νέες οπτικές σχετικά με τον πόλεμο (σχέσεις στην αρχαία Εγγύς Ανατολή, φεμινιστικές προσεγγίσεις, ειρήνη και πρώιμη ιστορία της πρόσληψης). 

Judy Diehl, "Empire and Epistles: Anti-Roman Rhetoric in the New Testament Epistles", 217-263
Oι πρόσφατες μελέτες για τις επιστολές της Κ.Δ. εντόπισαν λέξεις, φράσεις, ιδέες και εικόνες που είναι φορτισμένες με μία αντι-ιμπεριαλιστική ρητορεία.  Το παρόν άρθρο είναι το δεύτερο στη σειρά τριών άρθρων και παρουσιάζει την πρόσφατη έρευνα σχετικά με τη χρήση της αντι-ιμπεριαλιστικής ρητορικής στις επιστολές της Κ.Δ. Ενώ είναι αδύνατο να αγνοήσει κανείς τον ιουδαϊκό χαρακτήρα πολλών επιστολών της Κ.Δ., η αντι-ιμπεριαλιστική ρητορεία αμφισβητεί τη λατρεία του αυτοκράτορα και την προπαγάνδα της ρωμαϊκής εξουσίας κατά τον 1ο αι. Το πρώτο άρθρο, που παρουσιάστηκε στο προηγούμενο τεύχος, δίνεται μία σύντομη περίληψη των εξελίξεων που έλαβαν χώρα στη έρευνα των επιστολών της Κ.Δ. Μέσα στις τελευταίες δεκαετίες η έρευνα πέρασε από την συνάντηση του βιβλίου των Πράξεων και των παύλειων επιστολών στη σχέση μεταξύ του αποστόλου Παύλου και του Ιουδαϊσμού και στη συνειδητοποίηση επίσης της συνάντηση του Παύλου με τον εθνικό κόσμο. Στο δεύτερο άρθρο το θέμα είναι κάποιες παύλειες και καθολικές επιστολές. Ο συγγραφέας συζητά τις πρόσφατες  εξελίξεις στην έρευνα, η οποία χαρακτηρίζεται από τη μεταποικιακή προσέγγιση της συνάφειας των επιστολών της Κ.Δ. και της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Γενικά, η απάντηση των συγγραφέων των επιστολών της Κ.Δ. απέναντι στην εξουσία φαίνεται να είναι: "ο Ιησούς είναι ο Κύριος κι όχι ο Καίσαρ!".              

Helen Mardaga, "Hapax Legomena: A Neglected Field in Biblical Studies", 264-274
H παρούσα μελέτη παρέχει μία επισκόπηση των κύριων μελετών σχετικά με τα άπαξ λεγόμενα στο μασωριτικό κείμενο, στη μετάφραση των Ο' και στην Κ.Δ. Η συγγραφέας επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στον ορισμό της έννοιας "άπαξ λεγόμενο". Οι ερευνητές δεν συμφωνούν εάν ο όρος θα πρέπει να δηλώνει (α) μία λέξη που απαντά μόνο μία φορά σε ένα συγκεκριμένο σώμα βιβλικών κειμένων ή (β) μία λέξη που απαντά περισσότερες από μία φορές καθώς και γραμματικοί τύποι μίας λέξης που απαντούν μία μόνο φορά ή μοναδικές σημασίες της λέξης. Η συγγραφέας υποστηρίζει ότι ο όρος "άπαξ λεγόμενα" θα πρέπει να δηλώνει λέξεις που απαντούν μόνο μία φορά στο μασωριτικό, στη μετάφραση των Ο΄ και στην Κ.Δ.                  
 
Travis B. Williams, "Suffering from a Critical Oversight: The Persecutions of 1 Peter within Modern Scholarship", 275-292
Mέσα στην ιστορία της έρευνας της Α' Πέτρου το θέμα των διωγμών αποτελεί ένα από τα κύρια ζητήματα. Προς στιγμήν ωστόσο έχει επιτευχθεί μία γενική συμφωνία όσον αφορά στη φύση των προβλημάτων των αναγνωστών της επιστολής. Σύμφωνα λοιπόν με τη γενική άποψη οι διωγμοί ήταν τοπικού χαρακτήρα και περιοριζόταν σε λεκτικές προσβολές και κοινωνικές διακρίσεις (δηλ. σε έναν ανεπίσημο διωγμό). Στο παρόν άρθρο ο συγγραφέας εξετάζει πώς οι ερευνητές κατέληξαν σε αυτήν τη γενική συμφωνία κι επικεντρώνει την προσοχή του σε μία βασική παράβλεψη που συνέβη ήδη από την αρχή. Στη συνέχεια διερευνά κάποιες από τις σημαντικότερες συνέπειες που είχε αυτή η παράβλεψη στην έρευνα κι εξετάζει ταυτόχρονα πώς κάποιες από τις πρόσφατες μελέτες προσπάθησαν να διορθώσουν αυτό το λάθος.                  

David M. Miller, "Ethnicity Comes of Age: An Overview of Twentieth-Century Terms for Ioudaios", 293-311
Αυτό το άρθρο αποτελεί το δεύτερο μέρος μίας τριμερούς μελέτης σχετικά με τη σημασία του όρου "Ιουδαίος" (με την εθνική σημασία ή με τη γεωγραφική). Ο συγγραφέας εξετάζει τη χρήση της εθνικής ορολογίας στην έρευνα, όσον αφορά στον όρο Ιουδαίος κατά τα τελευταία 75 χρόνια κι επικεντρώνει την προσοχή του στις αντιπροσωπευτικές μελέτες των δεκαετιών 1930 έως και 1950, τις οποίες συγκρίνει με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην έρευνα. Ο συγγραφέας εντοπίζει τις μετατοπίσεις στη σημασία της εθνικής ορολογίας μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και εξετάζει γιατί η "εθνότητα" τελικά κατέληξε να υποκαταστήσει άλλους όρους όπως "φυλή" ή "έθνος". Στο πρώτο μέρος, το οποίο δημοσιεύθηκε στα 2010 στο CBR 9.1., εξετάστηκε η σχέση μεταξύ του όρου "Ιουδαίος"  και τους άλλους χαρακτηρισμούς ομάδων στον αρχαίο Ιουδαϊσμό, όπως "Ισραήλ" και "Γαλιλαίος". Στο επόμενο άρθρο ο συγγραφέας θα αναλύσει τη σχέση μεταξύ της εθνότητας και της θρησκείας στην έρευνα, όσον αφορά στη σημασία του όρου "Ιουδαίος" και θα αξιολογήσει τη συζήτηση σχετικά με τη μετάφραση του όρου στα αγγλικά.                

Δεν υπάρχουν σχόλια: