Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2009

Δύο άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο νέο ZThK

Στο νέο τεύχος του Zeitschrift für Theologie und Kirche 106:2 (2009) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και δύο άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:

Jan Christian Gertz, "Antibabylonische Polemik im priesterlichen Schöpfungsbericht?", 137-155
Mία εξέταση της υπόθεσης ότι στην ιερατική αφήγηση για τη δημιουργία απηχείται - όπως συχνά υποστηρίζεται - μία πολεμική εναντίον των Βαβυλωνίων καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει καμιά απόδειξη για έναν τέτοιο αντι-βαβυλωνιακό προσανατολισμό του Γεν 1. Αυτό ισχύει κυρίως όσον αφορά στη δημιουργία των ουράνιων σωμάτων (Γεν 1,14-19). Αντίθετα ο συγγραφέας υποστηρίζει ότ το Γεν 1 θα πρέπει να θεωρηθεί τμήμα της κοινής της Ανατολικής Μεσογείου, δηλ. μίας πολιτισμικής περιοχής, όπου κατά τον 7ο αι. π.Χ. εδραιώθηκε μία νέα μορφή της φυσικής επιστήμης, η οποία δέχθηκε τις μεγαλύτερες επιδράσεις της από τη Μεσοποταμία.

Otfried Hofius, "Die Erzählung von der Fußwaschung Jesu. Joh 13,1-11 als narratives Christuszeugnis", 156-176
Η συμβολική ιστορία στο Ιω 13,1-11 τονίζει με τη μορφή της αφήγησης ότι η σταύρωση του Ιησού, ως η κατεξοχήν έκφραση της αγάπης του για τους ανθρώπους, είναι τόσο αναγκαία όσο και απόλυτα απαραίτητη προϋπόθεση για τον καθαρισμό από την αμαρτία. Μετά την περιγραφή του θανάτου του Ιησού ως sacramentum οι οδηγίες του Ιησού προς τους μαθητές του στο Ιω 13,12-17 απεικονίζουν το θάνατό του ως ένα exemplum, το οποίο δεσμεύει όλους όσους πιστεύουν σε αυτόν. Η σειρά με την οποία εκτίθενται αυτές οι δύο περικοπές, 13,1-11 και 13,12-17, σαφώς τονίζει ότι η σημασία του θανάτου του Ιησού ως sacramentum προηγείται της ερμηνείας του ως exemplum.

Δεν υπάρχουν σχόλια: