Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022

Στο τρέχον τεύχος του RÉJ / In the current issue of RÉJ

 Revue des Études Juives 181/1-2 (2022)

José-Vicente Niclós Albarracín, "The Hebrew Gospel of Matthew in Shem Tob's Eben Boḥan: Particular Features and Medieval Sources," 137 - 157 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: