Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022

Στο τρέχον τεύχος του Ancient West & East / In the current issue of Ancient West & East

 Ancient West & East 20/21 (2022)

  • Irad Malkin, "Greek Networks vs Regional Hybridity? Greek Women and Greek Colonies," 51 - 69 (abstract)
  • Andrei Opait, "A Levantine Trade Diaspora at Pompeiopolis?" 81 - 97 (abstract)
  • Irina Demetradze-Renz, "Roman Urbanism in Caucasian Iberia:  A New Look at the City of Armazi," 99 - 119 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: