Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article in the current issue of HTS

 Hervormde Teologiese Studies 78/1 (2022)

Morne Joubert, "Translation hermeneutics of the 1933/1953, 1983 and 2020 Afrikaans Bibles"

Δεν υπάρχουν σχόλια: