Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Παύλος στον Ιουδαϊσμό /Paul within Judaism

 Στην ιστοσελίδα Ancient Jew Review αναρτώνται οι παρεμβάσεις στην ομάδα εργασίας "Paul Within Judaism" που έγιναν στη συνάντηση της SBL 2021. Διαβάστε τις δύο πρώτες, του John Van Maaren και του Matthew Novenson : 

Δεν υπάρχουν σχόλια: