Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022

Στο τρέχον τεύχος του ETR / In the current issue of ETR

 Études théologiques et religieuses 97/2 (2022)

  • Pierre-Olivier Léchot, "“Apostate, transgressor of the Law and intruder in true Christianism”. Confessional and transcultural roots of antipaulinism during the Enlightenment," 129-157 (abstract)
  • Anna Van den Kerchove, "Adolf Deissmann: the New Testament, between history and philology. About a collective work edited by Cilliers Breytenbach and Christoph Markschies," 231-234 
  • Luca Marulli, "The Gerasene and the young man (men): synchronic and diachronic perspectives of the story of the demoniac in Mark 5:1-20," 241-256 (abstract

    

Δεν υπάρχουν σχόλια: