Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021

Το τρέχον τεύχος του ZNT / The current issue of ZNT

 Zeitschrift für Neues Testament 47 (2021)

Markusevangelium

  • Günter Röhser,  "Warum eigentlich Markus?" 5-21
  • Reinhard  von Bendemann, "Das Markusevangelium als Herausforderung für die Theologie," 23-39
  • Heidrun E. Mader,  "Narratives Gestalten paulinischer Theologoumena?" 41-58
  • Claire Clivaz, "Mk 16 im Codex Bobbiensis: Neue Materialien zur conclusio brevior des Markusevangeliums," 59-85
  • Manuel Vogel, "Markus: Autor oder Erinnerungsfigur?" 87-88
  • Sandra Huebenthal, "Das Markusevangelium als Gründungsgeschichte verstehen," 89-99
  • Eve-Marie Becker, "Gedächtnistheorie und Literaturgeschichte in der Interpretation des Markusevangeliums," 101-106
  • Gudrun Guttenberger, "Zur Hermeneutik des Markusevangeliums," 107-126

Δεν υπάρχουν σχόλια: