Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021

Στο τρέχον τεύχος του Expository Times / In the current issue of Expository Times

 Expository Times 132/10 (2021)

Justin Paley, "Reading 3 John Within a Jewish Framework: An Overdue Reconsideration of the Text," 421-25 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: