Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του Open Theology / A new article of biblical interest in the current issue of Open Theology

 Open Theology 7/1 (2021)

Christian Thrue Djurslev, "Hrabanus Maurus’ Post-Patristic Renovation of 1 Maccabees 1:1–8," 271-288

Δεν υπάρχουν σχόλια: