Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του Verbum et Ecclesia / A new article in the current issue of Verbum et Ecclesia

 Verbum et Ecclesia 42/1 (2021)

June F. Dickie, "The power of performing biblical text today: For trauma-healing, evangelism, discipleship and for supporting careful biblical study/translation"

Δεν υπάρχουν σχόλια: