Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021

Open Access: Σκεπτικισμός στον αρχαίο Ιουδαϊσμό / Open Access: Scepticism in ancient Judaism

Από τις εκδόσεις de Gruyter κυκλοφόρησε ένας νέος συλλογικός τόμος με μελέτες σχετικά με τις εκφράσεις σκεπτικισμού στον αρχαίο Ιουδαϊσμό. Ο εκδοτικός οίκος παρέχει ελεύθερη πρόσβαση στο νέο αυτό βιβλίο:

Reuven Kiperwasser - Geoffrey Herman (επιμ.), Expressions of Sceptical Topoi in (Late) Antique Judaism. Funded by: Deutsche Forschungsgemeinschaft. Studies and Texts in Scepticism 12. Berlin: de Gruyter 2021
ISBN: 9783110671483 

Δεν υπάρχουν σχόλια: