Σάββατο 3 Απριλίου 2021

Δουλεύοντας με την πλατφόρμα NTVMR / Working on the platform NTVMR

 Διαβάστε στο ιστολόγιο The Digital Orientalist την κατατοπιστική παρουσίαση από τον Gregory Paulson της πλατφόρμας NTVMR για την ευρετηριοποίηση και μεταγραφή των χειρογράφων της Καινής Διαθήκης: παπύρων, μεγαλογραμμάτων, μικρογραμμάτων και εκλογαδίων. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό εργαλείο που επιτρέπει την πρόσβαση και τη μελέτη στον καταπληκτικό κόσμο των χειρογράφων:

Introduction to the NTVMR

Δεν υπάρχουν σχόλια: