Τρίτη 30 Μαρτίου 2021

Το τρέχον τεύχος του ZAW / The current issue of ZAW

 Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 133/1 (2021)

Diskussion

  • Benjamin Ziemer, "A Critique of Torleif Elgvin’s Reconstructions of 1QSamuel," 56-63 (abstract)
  • Torleif Elgvin, "More on 1QSamuel and the Theory of Literary Growth. Response to Benjamin Ziemer," 64-72 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: