Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / A new article in the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig 55/1 (2021)

Christopher Magezi, "Shifting negative migrant categories to encourage embrace and inclusivity: Perspective from Matthew 22:34–40"

Δεν υπάρχουν σχόλια: