Σάββατο 3 Απριλίου 2021

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / A new article in the current issue of In die Skriflig

 In die Skriflig 55/3 (2021)

Albert J. Coetsee, "By everyone and for everyone: The principles underlying ‘justice’ in Deuteronomy 16:18–20"


Δεν υπάρχουν σχόλια: