Τρίτη 30 Μαρτίου 2021

Η περιτομή κι η έρημος / Circumcision and the wilderness

 Στην ιστοσελίδα TheTorah.com o David Frankel εξετάζει τις ραββινικές απαντήσεις στο ερώτημα γιατί ο Ιησούς του Ναυί δεν επέτρεψε στους Ισραηλίτες να περιτμηθούν όσο ήταν στην έρημο:

Why Didn’t the Israelites Circumcise in the Wilderness?

Δεν υπάρχουν σχόλια: