Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021

Στο τρέχον τεύχος του ZAC / In the current issue of ZAC

 Zeitschrift für antikes Christentum 24/3 (2020)

  • David E. Wilhite, "Tertullian on the Afterlife: 'Only Martyrs are in Heaven' and Other Misunderstandings," 490-508 (abstract)
  • Andrew Hayes, "Ephrem the Syrian’s Use of Beatitudes," 509-548 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: