Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article in the current issue of HTS

 Hervormde Teologiese Studies 77/4 (2021)

Abraham O. Shemesh, "‘He said that the manna is that called taranjebin’: Ibn Ezra against Hiwi al-Balkhi’s interpretation of the biblical story of the manna"


Δεν υπάρχουν σχόλια: