Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021

Στο τρέχον τεύχος το Religions / In the current issue of Religions

Religions 12/2 (2021)

Lydia Lee, "The Tyrian King in MT and LXX Ezekiel 28:12b–15


Δεν υπάρχουν σχόλια: