Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021

Γυναίκες και μαγεία στην Παλαιά Διαθήκη; / Women and magic in the Old Testament

 Ο Jonathan Rabinowitz (Bar Ilan University) συζητά τη μοναδική περίπτωση μέσα στην Παλαιά Διαθήκης πιθανής αναφοράς σε γυναίκες μάγισσες κι εξηγεί πώς η γενικότερη σύνδεση της μαγείας με τη γυναίκα στον αρχαίο πέρασε και στην ιστορία πρόσληψης του συγκεκριμένου χωρίου: 

Accusing Women of Witchcraft

Δεν υπάρχουν σχόλια: