Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021

Στο τρέχον τεύχος του RHPR / In the current issue of RHPR

Revue d'Histoire et de Philosophie religieuses 100/4 (2020)

  • Simon Butticaz, "Aux origines du christianisme : l’événement, la mémoire et la foi: II. Les christianismes de Luc et de Jean," 467-485 (abstract)
  • Jean Marcel Vincent, "Une interprétation historico-littéraire du Psaume 110 par Jean Masson à l’orée du XVIIIe siècle," 487-512 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: