Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021

O Χαμουραμπί κι ο Μωσαϊκός Νόμος / Hammurabi and the Mosaic Law

Στήλη του Hammurabi - Μουσείο Λούβρου (Φωτο: wikimedia)
 Στην ιστοσελίδα TheTorah.com ο Felix Wiedemann (Freie Universität Berlin) κάνει μία σύντομη  ανασκόπηση στη συζήτηση για τη σχέση των νόμων του Hammurabi προς εκείνων του Μωυσή και σκιαγραφεί το ιδεολογικό πλαίσιο αυτής της συζήτησης: 

Did the Discovery of Hammurabi’s Laws Undermine the Torah?

Δεν υπάρχουν σχόλια: