Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021

Στο τρέχον τεύχος του Historia / In the current issue of Historia

 Historia 70/1 (2020)

  • Panayiotis Christoforou, "‘An Indication of Truly Imperial Manners’: The Roman emperor in Philo’s Legatio ad Gaium," 83-115 (abstract)
  • Aitor Blanco Pérez, "Western Asia Minor and its Epigraphic Sources under the Tetrarchy: The End of a Habit?" 116-132 (abstract)


Δεν υπάρχουν σχόλια: