Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021

Μετακινήσεις πληθυσμών στη Νεο-Ασσυριακή αυτοκρατορία / Deportations in thw Neo-Assyrian state

 Διαβάστε στο ιστολόγιο ANE Today το άρθρο του Jonathan Valk (Leiden University) σχετικά με τις μετατοπίσεις πληθυσμών στη Νεο-Ασσυριακή αυτοκρατορία ως μέσο άσκησης εξουσίας και τιμωρίας:

Neo-Assyrian Deportation and the Levant

Δεν υπάρχουν σχόλια: