Κυριακή 5 Ιουλίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του NTT: Journal for Theology and the Study of Religion / In the current issue of NTT: Journal for Theology and the Study of Religion

NTT: Journal for Theology and the Study of Religion 74:2 (2020)

Matthijs den Dulk, "Benjamin Isaac, The Invention of Racism in Classical Antiquity : Over racisme en (vroeg) christendom," 181-190 (abstract)


Δεν υπάρχουν σχόλια: