Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article in the current issue of JHS

Journal of Hebrew Scriptures 20 (2020)

Andrew Knapp, "The Conflict between Adonijah and Solomon in Light of Succession Practices Near and Far"

Δεν υπάρχουν σχόλια: