Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2020

Η ιστορία ενός αραβικού χειρογράφου της Καινής Διαθήκης / The history of an Arabic NT manuscript

Διαβάστε το πολύ ενδιαφέρον άρθρο της αγαπητής Vevian F. Zaki σχετικά με την ιστορία του αρχαιότερου χρονολογημένου αραβικού χειρογράφου της Καινής Διαθήκης, του MS Sinai, Ar. 151. Η Vevian αξιοποιεί τα πορίσματα της παλαιογραφικής και κωδικολογικής έρευνας για να ανιχνεύσει την ιστορία του συγκεκριμένου κώδικα και να απαντήσει στο ερώτημα της χρονολόγησής του. Το άρθρο διατίθεται ως open access: 

Vevian F. Zaki, "A Dynamic History: MS Sinai, Arabic 151 in the Hands of Scribes, Readers, and Restorers," Journal of Islamic Manuscripts 11/2 (2020): 200-259 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: