Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / In the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig 54:2 (2020)

Tshitangoni C. Rabali, "Bible reading insights from how the gospels and Acts link the apostles to Jesus: A biblical theological exploration"

Δεν υπάρχουν σχόλια: