Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του Journal of Ecclesiastical History / In the current issue of Journal of Ecclesiastical History

Journal of Ecclesiastical History 71:3 (2020)

Michael Peppard, "The Photisterion in Late Antiquity: Reconsidering Terminology for Sites and Rites of Initiation," 463-483 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: