Κυριακή 5 Ιουλίου 2020

Το τρέχον τεύχος του Brill Research Perspectives in Biblical Interpretation / The current issue of Brill Research Perspectives in Biblical Interpretation

Brill Research Perspectives in Biblical Interpretation 4:1 (2020)

Christina Petterson, "Apostles of Revolution? Marxism and Biblical Studies," 1–80 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: