Κυριακή 5 Ιουλίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του HeyJ / In the current issue of HeyJ

Heythrop Journal 61:4 (2020)

Stephen H. Smith, "‘Seeing Things’: ‘Best Explanations’ and the Resurrection of Jesus," 689-700 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: