Κυριακή 5 Ιουλίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του Helios / In the current issue of Helios

Helios 46:2 (2020)

  • Caitlin Gillespie, "Class and Gender in the Opposition to Nero," 141-161 (abstract)
  • H. Christian Blood, "Sed illae puellae: Transgender Studies and Apuleius's The Golden Ass," 163-188 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: