Τρίτη 23 Ιουνίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του Sémiotique et Bible / In the current issue of Sémiotique et Bible

Sémiotique et Bible 178 (2020)

Jean Delorme - Jean-Yves Thériault, "Le testament spirituel de Jésus (Jn 13-17)" (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: