Τρίτη 23 Ιουνίου 2020

Σαρκοφάγα άγρια ζώα σε αιχμαλωσία / Carnivorous wild animals in captivity

Στην ιστοσελίδα ANE Today οι Amir Gorzalczany και Baruch Rosen παρουσιάζουν μία σειρά από ψηφιδωτά των ρωμαϊκών και βυζαντινών χρόνων με παραστάσεις άγριων σαρκοφάγων ζώων στην αιχμαλωσία. Τέτοιες παραστάσεις επιβεβαίωναν την ανθρώπινη κυριαρχία στην άγρια φύση και μας δίνουν πληροφορίες για την καθημερινή ζωή των ανθρώπων της αρχαιότητας αλλά και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στην άγρια φύση:


Δεν υπάρχουν σχόλια: