Τρίτη 23 Ιουνίου 2020

Τέχνη και ταυτότητα στη Μ. Ανατολή / Art and identity in Middle East

Στην ιστοσελίδα Ancient Jew Review ο Alex Istok παρουσιάζει τον κατάλογο της έκθεσης που έλαβε χώρα στο Metropolitan Museum of Art το 2019 κι είχε τον τίτλο "The World Between Empires: Art and Identity in the Ancient Middle East". Το ερώτημα που διερευνά η έκθεση μέσα από την ποικιλία των εκθεμάτων από την Μ. Ανατολή της περιόδου 100 π.Χ. έως 250 μ.Χ. είναι η ποικιλία των ταυτοτήτων σε τοπικό επίπεδο και το πώς αυτές αποτυπώνονται στην τέχνη της περιόδου:

Δεν υπάρχουν σχόλια: