Τρίτη 23 Ιουνίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του ExpT / In the current issue of ExpT

Expository Times 131:9 (2020)

Nicholas List, "Problematising Dependency: Soteriology and Vocabulary in James and Paul, " 383-391 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: