Πέμπτη 16 Απριλίου 2020

Το τρέχον τεύχος του Novum Testamentum / The current issue of Novum Testamentum

Novum Testamentum 62:2 (2020)

  • Jan Heilmann - Kevin Künzl, "Das Problem von Kurz‑ und Langtext in Lk 22,17–20 und das für Marcion bezeugte Evangelium: Zugleich ein Beitrag zur methodischen Kritik an bisherigen Rekonstruktionen desselben," 117–138 (abstract)
  • Timothy A. Brookins, "Reconsidering the Coherence of 1 Corinthians 1:10–4:21," 139–156 (abstract)
  • Michael K.W. Suh, "Δοκιµάζω in 1 Corinthians 11:28–29 within the Ancient Mediterranean Context," 157–179 (abstract)
  • K.R. Harriman, "A Synthetic Proposal about the Corinthian Resurrection Deniers," 180–200 (abstract)
  • Chee-Chiew Lee, "The Rhetoric of Empathy in Hebrews," 201–218 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: