Δευτέρα 13 Απριλίου 2020

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article in the current issue of JHS

Journal of Hebrew Scriptures 20 (2020)

Andrason, Alexander, Irina Hornea, Marcus Joubert, "The Structure of Interjections in Biblical Hebrew: Phonetics, Morphology, and Syntax"

Δεν υπάρχουν σχόλια: