Τετάρτη 15 Απριλίου 2020

H ανάσταση στον αρχαίο κόσμο της Μεσογείου / Resurrection in ancient Mediterranean

Στη σελίδα ANE Today ο John Granger Cook συζητά τις αντιλήψεις του αρχαίου κόσμου για την ανάσταση ή θεοποίηση προσώπων μετά θάνατον στους λαούς της αρχαίας Μεσογείου με έμφαση κυρίως στον Ιουδαϊσμό και τον Χριστιανισμό:

Δεν υπάρχουν σχόλια: