Κυριακή 12 Απριλίου 2020

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article of biblical interest in the current issue of HTS

Hervormde Teologiese Studies 76/4 (2020)

Wilhelm J. Wessels-Elizabeth Esterhuizen,"The trauma of Nineveh’s demise and downfall: Nahum 2:2–11"

Δεν υπάρχουν σχόλια: