Κυριακή 12 Απριλίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του HTR / In the current issue of HTR

Harvard Theological Review 113:2 (2020)

  • Jon Whitman, "Fable and Fact: Judging the Language of Scripture (Judges 9:8–15) from Antiquity to Modernity," 149-185 (abstract)
  • Francisco Martins, "'A Treasure for the Poor': The Contents of the Temple Treasures according to 2 Macc 3:10 in Light of the Biblical and Ancient Jewish and Christian Traditions," 210-229 (abstract)Δεν υπάρχουν σχόλια: