Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019

Στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / In the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig 40:1 (2019)


Frank-Lothar Hossfeld, "The connections of the Torah-Psalm 119 to the fifth Psalter of David (Ps 138–145)"

Δεν υπάρχουν σχόλια: