Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019

Στο τρέχον τεύχος του HTS / In the current issue of HTS

Hervormde teologiese studies 75:4 (2019)

Elritia Le Roux, "ἀπονέμοντες τιμήν: 1 Peter as subversive text, challenging predominant gender roles in the 1st-century Mediterranean world"

Δεν υπάρχουν σχόλια: