Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019

Iστορία και ευαγγέλια / History and the Gospels

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation ο M. David Litwa (Australian Catholic University) συζητά το παλιό αλλά πάντα επίκαιρο θέμα της ιστορικότητας των ευαγγελικών αφηγήσεων και περιγράφει τα χαρακτηριστικά των ιστοριογραφικών έργων της αρχαιότητας:

Δεν υπάρχουν σχόλια: