Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019

Το άγαλμα ενός Αμωνίτη βασιλιά / The statue of an Ammonite king

Στην ιστοσελίδα ANE Today οι Joel S. Burnett (Baylor University) Romel Gharib (Εφορία Αρχαιοτήτων Ιορδανίας) συζητούν την ανακάλυψη ενός κολοσσιαίου αγάλματος μίας ανδρικής μορφής κατά τις ανασκαφές στο ρωμαϊκό θέατρο της πόλης Amman το 2010. Οι δύο ερευνητές συνδέουν το νέο αυτό εύρημα με ένα θραύσμα επιγραφής που επίσης προέρχεται από την ίδια περιοχή και χρονολογείται στην Εποχή του Σιδήρου. Υποστηρίζουν ότι πρόκειται για το άγαλμα ενός Αμωνίτη βασιλιά που παρουσιάζει ομοιότητες με άλλα αγάλματα που βρέθηκαν στην ευρύτερη περιοχή:

Δεν υπάρχουν σχόλια: