Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019

Ένα νέο περιοδικό για τον θρησκευτικό ανταγωνισμό στην αρχαιότητα / A new journal of religious competition in antiquity

Το Stonehill College (Massachussets, ΗΠΑ) εγκαινίασε ένα νέο περιοδικό με κριτές που έχει ως θέμα τον ανταγωνισμό μεταξύ θρησκευτικών και φιλοσοφικών ομάδων κατά την αρχαιότητα. Η έμφαση είναι κυρίως σε διεπιστημονικές προσεγγίσεις και κυρίως σε εκείνες που υιοθετούν κοινωνιολογικά μεθοδολογικά εργαλεία. Ήδη κυκλοφόρησε το πρώτο τεύχος:

Journal of Religious Competition in Antiquity 1 (2019)Δεν υπάρχουν σχόλια: