Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019

Το τρέχον τεύχος του JSNT / The current issue of JSNT

Journal for the Study of the New Testament 42:2 (2019)

  • Tucker S. Ferda, "Crowds, Bread and Fame: John 6.1-15 and History Revisited," 139–161 (abstract)
  • Jason Robert Combs, "The Polemical Origin of Luke 6.5D: Dating Codex Bezae’s Sabbath-Worker Agraphon," 162–184 (abstract)
  • Philip L. Tite, "Roman Diet and Meat Consumption: Reassessing Elite Access to Meat in 1 Corinthians 8 and 10," 185–222 (abstract)
  • Alexander P. Thompson, "Laughing to the Grave and Back Again: The Humor of Acts 20.7-12," 223–236 (abstract)
  • Elizabeth Smith, "Himations and Fancy Hairdos: A Note on 1 Peter 3.3," 237–241 (abstract)
  • Simon Gathercole, "Judaean/Idumaean Inscriptions and New Testament Studies: A Review of Corpus Inscriptionum Iudaeae/Palaestinae IV/1-2," 242–247 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: