Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019

Ένα νέο άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / A new article of biblical interest in the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig 53:1 (2019)

Francois P. Viljoen, "Why Jesus spoke in parables"

Δεν υπάρχουν σχόλια: