Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2018

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του TC / A new article in the current issue of TC

TC: A Journal of Biblical Textual Criticism 23 (2018)

Alan Taylor Farnes, "Scribal Habits in 𝕻127 (P.Oxy. 74.4968)"

Δεν υπάρχουν σχόλια: